Treibhaus, Zierenberg 29.07.2023

Fotos: Thomas S.